• خبر خوان
  • وب گاه های موسسه
  • دسترسی سریع
 • يكشنبه 11 مرداد 1394
 • تقویم آموزشی
  • تقویم خلاصه نیمسال تابستان 94-93
  • انتخاب واحد : 6 الی 12 تیر 1394

   شروع کلاسها : 13 تیر 1394

   شروع امتحانات : 31  مرداد 1394

   حذف و اضافه : 14الی 15 تیر 1394

   تقویم کامل نیمسال تابستان 94-93

  • تقویم خلاصه نیمسال دوم 94-93
  • انتخاب واحد : 4 الی 10  بهمن 1393

   شروع کلاسها : 18 بهمن 1393

   شروع امتحانات : 16  خرداد 1394

   حذف و اضافه : 20الی 21 بهمن 1393

   تقویم کامل نیمسال دوم 94-93

  • تقویم خلاصه نیمسال اول 94-93
  • ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود با اعلام سازمان سنجش

   انتخاب واحد : 15 الی 21 شهریور 1393

   شروع کلاسها : 22 شهریور 1393

   شروع امتحانات : 13 دی 1393

   حذف و اضافه : 30 الی 31 شهریور 1393

  • تقویم نیمسال تابستان 93-92
  • انتخاب واحد : 7 الی 9 تیرماه 1393

   شروع کلاسها : 14 تیر 1393

   شروع امتحانات : 25 مرداد 1393

   انتخاب واحد با تاخیر : 10 الی 11 تیر 1393